Yingiza Ebintu mu dduuka lyo erya Shopify okusobola okukola mu ngeri ey'obwengula ya DropShipping

Tonda akawunti empya

Gezaako ku bwereere ennaku 14!


Automate your rutine dropshipping tasks - okuyingiza n'okuzza obuggya sitokisi z'ebintu, emiwendo mu dduuka lyo erya shopify

Yingiza ebintu ebikozesebwa mu dropshipping

- CSV/Excel
- XML
- JSON
- API

Ebintu ebifulumizibwa ebweru w’eggwanga okugenda mu shopify

- Shopify csv
- Shopify API

Okuddamu emiwendo gy'ebintu bya Shopify mu ngeri ey'obwengula

- Okusinziira ku miwendo gy’abagaba ebintu
- Okusinziira ku miwendo gy’abavuganya
- Obuwagizi bwa RRP
- Okulabula ku miwendo emibi
- Omutegesi w'emirimu gya rutine

Lambulula omuwendo gw’ebintu n’omugatte gw’ebintu bya Shopify

Kyusa emiwendo okusinziira ku nkola
kisinziira ku:
- ebbeeyi, ssente
- omukozi, ekika
- olunaku, essaawa
- obuzito.

Shopify ennimiro z'ebintu ebiteeberezebwa

- Ebirimu,Ebyokulonda,Enjawulo

Okusengejja ebintu

Sekula okusinziira ku nnimiro yonna

Emiwendo Emingi

Tetuwagira bbeeyi ya main (base) yokka wabula ne emiwendo emirala 10 ku kintu 1

Ssente z’ensimbi

- Obuwagizi bwa Ssente Ennyingi:USD,EUR,CNY,TL...
- Okulongoosa mu kiseera ekituufu okuva mu API ey'olukale

Okutuuka ku API ku bintu by'abagaba ebintu

- Okufulumya data ebweru w’eggwanga
- Dduka era okebere emirimu

Profaayilo z'okutunda ebweru eziwera ziwagirwa

- okwawulwamu ebitundu
- emmere ey’enjawulo ey’obutale obw’enjawulo
- emiwendo egy’enjawulo ku buli fayiro

Enkola eziwera ziwagirwa

Ebintu byo bifulumya ebweru mu fayiro ez’enjawulo
- csv/excel
- xml
- json

Okuyingiza obutereevu mu Shopify CMS

- products api
- availability api
Yfifx ye mpeereza ya yintaneeti ey’okuyingiza ebintu mu dduuka lyo erya Shopify. Yfifx ekusobozesa okuzimba database y’ebintu byo n’okutereeza emiwendo ne sitoowa z’amaduuka ga Shopify ku yintaneeti. Si kikozesebwa kyokka eky’okulongoosa emmere y’abagaba ebintu mu ngeri ey’otoma, naye kirina emirimu gy’okuddamu okuteekawo emiwendo, okulongoosa ebirimu by’ebintu. yfifx ye nkola ezisinga obulungi ez'okukola ne Shopify's feeds of suppliers and competitors, okulondoola emiwendo n'ebirimu web scrapers etc.

Yingiza emmere ey'engeri yonna

Ojja kusobola okuyingiza ebintu okuva mu feeds ez'ensengeka zino wammanga: csv,excel,xml,json n'ekyo kyonna ku by'osobola okulonda. Mu nkola y'omukozesa, olina okulaga maapu y'ennyiriri / emmere era ekyo kye kiwedde! Enkola zino nkulu kubanga kijja kukusobozesa okutandika okukola n’abagaba ebintu abapya mu bwangu era enkola ennene ey’okukola ku mmere y’emmere ejja kukuyamba okuteekateeka data mu ngeri esinga obulungi.

Osobola Okufulumya data y’ebintu mu nkola zino wammanga okuva mu dduuka lyo erya Shopify

 • CSV, Excel, XML, JSON, nga bano
 • Okutuuka ku API
 • Okuyingiza obutereevu/okulongoosa/okukwataganya

Enkola z’okuyingiza emmere y’ebisolo

 • okuteeka mu ngalo okuva ku PC
 • web link (http)
 • ftp
 • obubaka bwa email
 • dropbox
 • google drive
 • api
Bwoba business yo ekula tukkiriza nti olina suppliers bangi abagabana products info naawe mu ngeri ezenjawulo. Era olw’okwongera emirundi gy’okutereeza ebintu ku dduuka lyo olina okukola otomatiki ebintu ebiyingizibwa okuva mu mmere y’abagaba ebintu.

Gatta abasuubuzi abapya ku shopify yo

 • kebera emiwendo gya ‘wholesale’
 • okwongera ku assortment
 • okukola ne dropshipping model
 • okukyusa emiwendo gy’abagaba ebintu
Kijja kukusobozesa okuba ow’enjawulo singa ogeraageranya n’abazannyi abalala aba dropshipping. Bwe baba beetaaga okumala wiiki 1 okukwatagana ne supplier omupya osobola okukola omulimu guno okumala essaawa 1-2. Kijja kwongera ku bifo byo ebya SEO ku google.

Geraageranya Ebintu

 • funa omugabi asinga ku buli kintu
 • kebera emiwendo gy’abavuganya
 • emirimu egy’omu ngalo ne egy’otoma ku kukwatagana kw’ebintu
 • geraageranya ebintu ebifaanagana
Bw’oba ​​otunda ekintu kye kimu okuva mu basuubuzi ab’enjawulo yfifx ekusobozesa okulonda bbeeyi esinga n’omugabi asinga ku buli kintu. Kkiriza nti bwoba olina dropshipping store osobola okufulumya ebbeeyi esinga obulungi ku store yo - bakasitoma bo bajja kugyagala!

Okubala emiwendo

 • nga bakozesa ensengekera (formulas).
 • Enkola za RRP/MRP
 • ku bintu byokka ebirina obusobozi
 • ebisengejja okusinziira ku biti, ebika, emiwendo egy’enjawulo
 • obusobozi bw’okuteekawo mu ngalo
 • abagaba ebintu bye bakulembeza
 • ssente z’okusindika ebintu
Bulijjo olina okuddamu okubala emiwendo egy’enkomerero egy’ebintu byo, yfifx ekusobozesa okukekkereza obudde ku ekyo. Lambulula ensengekera/amateeka/ebisengejja ku nkyukakyuka mu bbeeyi omulundi gumu era kijja kukukolera buli mulundi nga yfifx etandika okulongoosa MainFeed yo.

Obuwagizi bwa RRP

 • kozesa RRP bwe kiba nga kiriwo
 • okutunda ku buseere okusinga RRP
 • okutunda waggulu wa RRP
Singa ebikozesebwa byo biba ne RRP/MRP yfifx ejja kutwala ekyo mu nkola nga ekola repricing for your products. Bw’oba ​​toyagala kufuna bibonerezo ku dduuka lyo erya dropshipping olina okukola ku RRP mu ngeri entuufu ku bintu byo byonna by’otunda. Naye bw'oba oyagala "okuzannya" n'emiwendo gya RRP n'okutunda waggulu oba wansi osobola okukozesa emirimu egy'enjawulo ku kino ku yfifx.

Okutereeza emiwendo n’obungi

 • okulongoosa mu bujjuvu mu ngeri ya otomatiki
 • update nga ekolebwa ensengekera zonna
 • okuteekawo omulundi gumu ne yeerabira
 • obukuumi okuva ku kusuula

Ebirimu mu bikozesebwa

 • ebintu ebirina enjawulo (combinatoins n’eby’okulonda) biwagirwa
 • ebyokulonda byonna ebizibu biwagirwa
 • okuyingiza okuva mu mmere endala
 • emirimu okuzza obuggya ennimiro z’ebintu ebyetaagisa

Okukola ku mmere y’emmere mu ngeri ey’otoma

 • okutandika okulongoosa emmere y’emmere ku nteekateeka
 • automation y’olujegere lw’ebikolwa
 • okuwanula otomatiki kwa feeds nga oyita mu links, okuva ku mail, nga oyita mu API
 • okukola mu ngeri ey’otoma ku mmere eyingizibwa mu ggwanga

Entandikwa etegekeddwa

 • ebikolwa byonna bisobola okutandikibwa mu ngeri ey’otoma
 • download feeds
 • okuyingiza ebintu ebipya
 • zza obuggya ebintu eby’edda
 • okusengejja okusinziira ku biti
 • okutikka emiwendo gy’ensimbi empya
 • okulongoosa emiwendo nga otunuulidde margin (okusinziira ku nkola zonna)
 • okufulumya data ku mukutu

Abavuganya Okulondoola Emiwendo

 • geraageranya emiwendo
 • web scraper ejja kukungaanya emiwendo gy’ebintu
 • okuyingiza data empya
 • kozesa okuddamu okubala emiwendo gyo

Ebyafaayo by’enkyukakyuka mu bikozesebwa

Ku buli mmere y’emmere

 • eraga ebintu ebipya
 • eraga ebintu ebibula
 • eraga ebintu omuwendo we gukyusiddwa
 • eraga ebintu nga bbeeyi ekyusibwa
 • okulaga enkyukakyuka mu giraafu n’emmeeza
Bwe kiba nga kinyuma okumanya ekyakyusibwa ku suppliers feed, wa we kyakyusiddwa stocks, prices etc. yfifx eraga enkyukakyuka zino. Bwoba oyagala okutandika google AD campaign oba facebook AD campaign for your store osobola okwekenneenya enkyukakyuka mu bikozesebwa nga tonnaba n'okutwala ebintu ebituukana n'omutindo gwo.

Shopify Okwekenenya Bbeeyi ne Stocks

 • okwekenneenya enkyukakyuka mu bbeeyi
 • okwekenneenya enkyukakyuka mu kubeerawo
 • okwekenneenya ebintu by’omugabi
 • okwekenneenya ebintu by’omuvuganya

Tuwagira Shopify CMS ku bintu okuyingiza / okulongoosa / okuddamu emiwendo dropshipping.

Shopify CSV ne Excel okuyingiza.

Yingiza fayiro za CSV ne Exceli mu dduuka lyo erya Shopify ng'okozesa empeereza ya Yfifx.com!

Yfifx ekusobozesa okukola automation enzijuvu okuyingiza / okulongoosa / okukwataganya data okuva mu fayiro zonna eza CSV ez'amaduuka go aga Shopify. Osobola okuyingiza fayiro za sayizi yonna: ekyo twakigezesa ku CSV eya sayizi ya 10GB. Engeri gye kikola

1. Oyingiza ebintu CSV AS IS mu yfifx nga ebintu by’omugabi awatali nkyukakyuka yonna. 2. Otegeeza amateeka ga margin ku repricing. 3. Olondawo ebintu byonna oba subset yonna ey'ebika by'abagaba / ebintu by'oyagala okuyingiza mu Shopify. 4. yfifx ezza obuggya ebintu ebirondeddwa n’emiwendo emipya ku MainFEED. 5. MainFEED yo osobola okufulumya mu Shopify store yo ng’oyita mu API oba direct SQL db calls oba osobola okuyingira mu data ng’oyita mu API.

Ennimiro z'ebintu eby'okuyingiza CSV Shopify

- SKU,ID,MPN,UPC,BARCODE,Ref n'ebirala, - Bbeeyi, OkutundaBbeeyi, OldPrice, Discount, - Omuwendo/Stocks/Okubeerawo, . - Erinnya, - Ebika, . - Omukozi w'ebintu, - Ebintu eby'enjawulo, - Enkola,Enjawulo (Langi,Sizes etc), - Ebipimo: L x W x H, n’obuzito, . - Okunnyonnyola, - Ebifaananyi , - Url.


Yingiza fayiro za CSV mu dduuka lyo erya Shopify ng’oyita mu yfifx.com

yfifx ekusobozesa okukola automation enzijuvu okulongoosa ebintu n'okukwataganya okuva mu fayiro zonna eza CSV ez'amaduuka go aga Shopify. Osobola okwongerako fayiro za CSV z’abagaba ebintu abapya zennyini oba okutusaba okukukolera ekyo ng’osaba.

Funa wansi engeri gye kirabika munda mu software yaffe eya Shopify.

Omutendera 1 – Ensengeka y’emmere ey’okuyingiza Shopify CSV

Waliwo enkola eziwerako eziriwo engeri y'okuteeka fayiro ya CSV — okuva ku PC — okuva ku URL, FTP, Dropbox, empapula za Google n’ebirala. — okuva ku Email — oluusi kyetaagisa okuwanula fayiro okuva ku mukutu gwa supplier wansi wa client's login & password (kisoboka naye kijja kwetaagisa okukulaakulanya custom)

Ebiragiro bya vidiyo – okukola feed y’omugabi n’okuteeka fayiro ku mukutu

Omutendera 2 – Okulonda ensengeka ya CSV mu kiseera ky’okuyingiza CSV Shopify

— nga bwekiba, enkola temanyi nkola ya fayiro gye wannyonnyola, . — clever algorithm egezaako okuzuula format yennyini (mu mbeera yo fayiro ya CSV) ku Shopify — bw’olaba ensonga yonna ku kuzuula ensengeka, osobola okuteekawo enkyukakyuka entuufu mu ngalo

Omutendera 3 – Encoding ya CSV, delimiter ne wrapper nga CSV tennayingiza mu Shopify

— waliwo engeri nnyingi engeri fayiro ya CSV gy’esobola okuterekebwamu — software erina okuba nga yeetegefu okuggulawo enjawulo eza bulijjo eza fayiro ya CSV ku Shopify — clever algorithm egezaako okuzuula ebyokulonda byonna mu ngeri ey’otoma — ku kifaananyi kino, olaba ekivudde mu kuzuula fayiro eyeetongodde — kasitoma asobola okukyusa eby'okulonda singa olaba ensonga mu ngalo

Ebiragiro bya vidiyo – encoding ya CSV, delimiter ne wrapper nga CSV tennayingiza mu Shopify

Omutendera 4 – Ennyonyola y’ennyiriri ku fayiro ya CSV

— buli fayiro y’okuyingiza Shopify erina ennyiriri — omukozesa alina okunnyonnyola ennyiriri ki ezirimu amannya, ennyiriri ki ezirimu emiwendo. Ye mpagi ezikwatagana — waliwo engeri 2 engeri y'okukola ekyo ku fayiro ya CSV ku yfifx 1) okuyita mu nnyonyola y’ennyiriri 2) okuyita mu bikozesebwa model ennimiro definition(advanced mode – extended ensengeka)

Eddaala 4.1 — Okutikka ebika

1) Singa ebika n’ebika ebitonotono bibeera mu nnyiriri ez’enjawulo, olwo okubitikka, olina okunnyonnyola erinnya ly’ennyiriri nga Ekika1, Ekika2, n’ebirala.

2) Singa ebika n’ebika ebitonotono bibeera mu kasenge kamu, olwo tutegeeza erinnya ly’ennyiriri nga CategoryMultivalued. Oluvannyuma genda ku Extended Settings mu Categories tab, mu layini ya CategoryDelimiter, yingiramu eyawula wakati w’omutendera n’omutendera omutono. Mu kyokulabirako kyange, kino kya slash.

Ebiragiro bya vidiyo – Okutikka ebika

Eddaala 4.2 — Okutikka data y’ebintu ebikulu

Ebikulu ebikwata ku kintu – SKU, Erinnya (ennimiro ezeetaagisa okuwanula), Bbeeyi, Omuwendo, n’ebirala Okubitikka, olina okukwatagana obulungi amannya g’ennyiriri.

Ebiragiro bya vidiyo – Okutikka data y’ebintu ebikulu

Eddaala 4.3 — Okuteeka ebifaananyi ku mukutu

1) Singa enkolagana n’ebifaananyi zisangibwa mu mpagi ez’enjawulo, olwo olina okunnyonnyola erinnya lya buli mpagi nga “Ekifaananyi 1 (URL)” .

2) Singa enkolagana zonna ezikwata ku bifaananyi zisangibwa mu kisenge kimu mu kasenge kamu, tunnyonnyola erinnya ly’ennyiriri nga “Image1 (URL)”. Ekiddako, genda ku Extended Settings → Images tab, mu layini "ImagesDelimiter", yingiramu eyawula wakati w'ebifaananyi.

Ebiragiro bya vidiyo – Okuteeka ebifaananyi ku mukutu

Eddaala 4.4 — Okutikka ebikozesebwa

1)Okutikka mu bungi ebifaananyi. Singa ennyiriri ezirina ebifaananyi mu fayiro zigenda emu oluvannyuma lw'endala, olwo ku nnyiriri ezisooka ezirina ekintu, tunnyonnyola erinnya nga "FeatureFirst", amannya n'emiwendo gy'ennyiriri ezisigaddewo bijja kutikkibwa mu ngeri ey'otoma.

2) Singa ennyiriri ezirina ebifaananyi ziba tezikwatagana mu fayiro, olwo ennyiriri ezirina ebifaananyi zitegeezebwa nga "Feature1", "Feature2" n'ebirala. Era ssaamu erinnya ly'ekintu mu layini za "FeatureName" mu Extended Settings mu Features tab.

Ebiragiro bya vidiyo – Ebikozesebwa mu kutikka

Omutendera 4.5 — Okutikka ebintu ebirimu enjawulo

1)Okutikka ebintu n’enjawulo, wateekwa okubaawo ennyiriri ezirina SKU mu fayiro ejja okugatta enjawulo zonna (tuzinnyonnyola nga SKU) ate ku buli nkyukakyuka ennyiriri ezirina SKU yaayo ey’enjawulo (tunnyonnyola ennyiriri nga a OkugattaSku). Mu Extended Settings → Combinations tab, tuyingiza okuva mu mpagi ki ze tulina okuggya emiwendo gya Bbeeyi, Omuwendo, Ekifaananyi, n’ebirala.

2)Kakasa nti owanula enjawulo z’okulonda — kino kye kyawula enjawulo y’ebintu emu ku ndala, okugeza, eyinza okuba sayizi oba langi y’ekintu. Okukola kino, tutegeeza ennyiriri ezirina eby'okulonda nga "Okugatta. Ekyokulonda1", "Okugatta. Ekyokulonda2", n'ebirala, era mu nteekateeka ezigaziyiziddwa → ekitundu ky'Ebigatta, mu layini za "Erinnya ly'Ebyokulonda", ssaamu erinnya ly'ebyokulonda.

Ebiragiro bya vidiyo – Okutikka ebintu ebirimu enjawulo

Shopify Ebintu ebiyingizibwa mu XML

Yingiza fayiro za XML mu dduuka lyo erya Shopify ng'okozesa empeereza ya Yfifx.com!

Yfifx ekusobozesa okukola automation enzijuvu okuyingiza / okulongoosa / okukwataganya data okuva mu fayiro zonna eza XML ez'amaduuka go aga Shopify. Osobola okuyingiza fayiro za sayizi yonna: ekyo twakigezesa ku XML ya sayizi ya 10GB.


Engeri gye kikola

1. Oyingiza ebintu XML NGA BIRI mu yfifx nga ebintu by’omugabi awatali nkyukakyuka yonna. 2. Otegeeza amateeka ga margin ku repricing. 3. Olondawo ebintu byonna oba subset yonna ey'ebika by'abagaba / ebintu by'oyagala okuyingiza mu Shopify. 4. yfifx ezza obuggya ebintu ebirondeddwa n’emiwendo emipya ku MainFEED. 5. MainFEED yo osobola okufulumya mu Shopify store yo ng’oyita mu API oba direct SQL db calls oba osobola okuyingira mu data ng’oyita mu API.

Ennimiro z'ebintu eby'okuyingiza XML Shopify

- SKU,ID,MPN,UPC,BARCODE,Ref n'ebirala, - Bbeeyi, OkutundaBbeeyi, OldPrice, Discount, - Omuwendo/Stocks/Okubeerawo, . - Erinnya, - Ebika, . - Omukozi w'ebintu, - Ebintu eby'enjawulo, - Enkola,Enjawulo (Langi,Sizes etc), - Ebipimo: L x W x H, n’obuzito, . - Okunnyonnyola, - Ebifaananyi , - Url.Tukwasaganye ofune demo ey'obwereere ey'ennaku 14
Yingiza fayiro za XML mu dduuka lyo erya Shopify!

yfifx ekusobozesa okukola automation enzijuvu okulongoosa ebintu n'okukwataganya okuva mu fayiro zonna eza XML ez'amaduuka go aga Shopify. Osobola okwongerako fayiro za XML ez’abagaba ebintu abapya zennyini oba okutusaba okukukolera ekyo ng’osaba.

Funa wansi engeri gye kirabika munda mu software yaffe eya Shopify

Omutendera 1 – Ensengeka y’emmere

Waliwo enkola eziwerako eziriwo engeri y'okuteeka fayiro ya XML — okuva ku PC — okuva ku URL, FTP, Dropbox, empapula za Google n’ebirala. — okuva ku Email — oluusi kyetaagisa okuwanula fayiro okuva ku mukutu gwa supplier wansi wa client's login & password (kisoboka naye kijja kwetaagisa okukulaakulanya custom)

Ebiragiro bya vidiyo - okukola feed y'omugabi n'okuteeka fayiro

Omutendera 2 – Okulonda ensengeka ya XML

— nga bwekiba, enkola temanyi nkola ya fayiro gye wannyonnyola, . — clever algorithm egezaako okuzuula format yennyini (mu mbeera yo fayiro ya XML) ku Shopify — bw’olaba ensonga yonna ku kuzuula ensengeka, osobola okuteekawo enkyukakyuka entuufu mu ngalo

Omutendera 3 — Ennyonyola ya XML tags ku fayiro ya XML

— buli fayiro ya XML ey’okuyingiza Shopify erina obubonero

— omukozesa alina okunnyonnyola XML ki erimu amannya, column ki erimu emiwendo. Ye mpagi ezikwatagana — waliwo engeri 2 engeri y'okukola ekyo ku fayiro ya XML ku yfifx 1) okuyita mu nnyonyola ya tags

Omutendera 4 — Lambulula XPath ku nnimiro ezeetaagisa eza fayiro yo eya XML

Fayiro ya XML eya bulijjo erimu bulooka bbiri: bulooka erimu ebika ne bulooka erimu kaadi y’ebintu. Bbulooka eriko kaadi y’ebintu eyinza okubeeramu sub-block erimu ebifaananyi, bulooka erimu ebifaananyi, bulooka erimu enjawulo z’ebintu

Ebiragiro bya vidiyo - Ensengeka ya fayiro ya Xml

Eddaala 4.1 — ebika

1) Okusooka, tunnyonnyola ebintu ebikolo ebirimu ebika ne tubiyingiza mu layini "Category._Item" ne "Category._Root". XPath eri ebintu ebikolo eyingizibwa okuyita mu "//".

2) Ekiddako, tuyingiza XPath ku bikwata ku "category" tag: "id" ne "parentId". XPath eri attributes eyingizibwa nga eyitira mu "//@".

3) Yingiza XPath ku linnya ly'omutendera. Kino okukikola, twetaaga okuggya emiwendo gya "Category" tag. XPath y'erinnya ly'omutendera ejja kuba "//text()".

4) Buli kaadi y’ebintu erina akabonero akalaga ekika ekintu kino kye kirina. Ebiseera ebisinga tag eno eyitibwa "CategoryID". XPath ya "CategoryID" eyingizibwa mu layini "Product.CategoryId".

Ebiragiro bya vidiyo - Yingiza XPath y'omutendera

Omutendera 4.2 — ekintu ekikolebwa

1) Tutegeeza ebintu ebikolo ebirimu kaadi y'ekintu ne tuyingiza XPath yaabwe mu layini "Product._Root" ne "Product._Item". Mu fayiro ezimu tewali kikolo "Product._Root", mu mbeera eno tuyingiza "Product._Item" yokka.

Ebiragiro bya vidiyo - Ekintu ekikolo kya kaadi y'ebintu

2) Oluvannyuma ssaamu XPath mu miwendo gya SKU (ekifo ekyetaagisa okuyingiza), Erinnya, Omuwendo, Bbeeyi, n’ebirala.

Ebiragiro bya vidiyo - XPath eri emiwendo gya data

Omutendera 4.3 — ebifaananyi

1) Singa ebifaananyi biba bulooka eyawukana mu kaadi y’ebintu, olwo ssaamu XPath mu bintu ebikolo bya bulooka n’ebifaananyi ne tag erimu akakwate ku kifaananyi

2) Singa enkolagana eri ekifaananyi ewandiisiddwa nga tag ey'enjawulo mu kaadi y'ebintu, olwo ssaamu XPath ku link mu layini "Product.ImageUrl".

Ebiragiro bya vidiyo - okuyingiza ebifaananyi

Omutendera 4.4 — ebifaananyi

1)Singa ebifaananyi bibeera mu bulooka ey'enjawulo mu kaadi y'ebintu, olwo ssaamu XPath ku bintu ebikolo bya bulooka mu layini "Product.Features_Item" ne "Product.Features_Root".

2) XPath eri erinnya n'omuwendo gw'ekintu eyingizibwa mu layini "Product.Feature Name" ne "Product.Feature Value".

3) Singa ebikozesebwa bibeera mu kaadi y'ebintu, olwo ssaamu XPath ku yo mu layini "Product.FeaturesExtra". Tusooka kuyingiza erinnya ly'ebintu, olwo "[--->]" ne XPath eri ebifaananyi. Singa wabaawo ebifaananyi eby'engeri eno ebiwerako, olwo eky'okwawula wakati wabyo kijja kuba - "[ekiddako]".

Omutendera 4.5 — ebintu ebirina enjawulo

1)Import product variants kifaananako n'okuyingiza ekintu, okusooka era tunnyonnyola root elements ya block ne product variants ne tuyingiza XPath gye bali mu layini "Variant._Root" ne "Variant._Item"".

Ebiragiro bya vidiyo - Ebintu ebikoola bya bulooka n’enjawulo z’ebintu

2) Ekiddako, ssaamu XPath mu data y’enjawulo y’ebintu gy’olina okuwanula

Ebiragiro bya vidiyo - XPath eri data y'enjawulo y'ebintu

3) eby’okulonda eby’ebintu nga biriko enjawulo. Singa eby'okulonda by'ebintu ebirina enjawulo bisangibwa mu fayiro nga bikozesebwa tags ez'enjawulo, olwo ssaamu XPath ku yo mu layini "Variant.OptionsExtra". Okusooka, ssaamu erinnya ly'eky'okulonda, olwo "[--->]" ne XPath eri eky'okulonda. Singa wabaawo eby'okulonda nga bino ebiwerako, olwo eky'okwawula wakati wabyo kijja kuba - "[ekiddako]"."

4) Singa eby'okulondako eby'ebintu ebirina enjawulo bibeera mu bulooka ey'enjawulo, olwo ssaamu XPath ku bintu ebikolo bya bulooka mu layini "Variant.Options_Root" ne "Variant.Options_Item". XPath eri erinnya n'omuwendo gw'ekyokulonda eyingizibwa mu layini "Variant.Option Name" ne "Variant.Option Value".

Ebiragiro bya vidiyo - eby'okulonda mu bikozesebwa

Automatic Categories ziyingiza mu dduuka lyo erya Shopify

You can import categories from any csv xml excel file into your shopify .
We store categories from source file like tags.
You can use tags for building smart categories for your shopify store.

Osobola okukola maapu y'amannya g'ebiti by'ensibuko (oba amakubo) ku biti okuva mu dduuka lyo. Ku mapping olina hae okukozesa excel file nga erina 2 columns: source ne target.

Okugatta ku ekyo kisoboka okuggyako ebika ebiteetaagisa mu kuyingiza ebintu mu ggwanga.

ebikozesebwa okuyingiza

Options & variants ebintu biyingiza mu Shopify

YfiFX ekusobozesa okuyingiza ebintu bya Options & variants okuyingiza mu Shopify mu bungi.

Ekkomo ku Shopify – okutuuka ku 3 options buli kintu 1 – enjawulo eziwera 100 buli kintu 1

Osobola okutikka eby'okulonda n'enjawulo okuva mu kika kyonna eky'ensibuko ya fayiro: csv excel xml json.

Ebifaananyi ebingi biyingiza ebintu bya Shopify Products

Shopify ebifaananyi import - okulagira okumpi

Omutendera 1. Yingiza data mu yfifx (okutuuka mu kitundu ekituufu eky’omugabi) .

Omutendera 2. Okulongoosa Main Feed Ku yfifx - Dukanya omulimu "Repricing".

Step 3. Export updated data from yfifx into your Shopify edduuka lya yintaneeti.

*** - All steps can be automated via scheduler.
simple mode - select column from combo-box
advanced mode - define column names

Stocks & emiwendo okutereeza

yfifx ye pulogulaamu y'okuddukanya eby'obugagga bya Shopify. yfifx ekusobozesa okuddukanya ebintu byo ebya Shopify ne sitokisi z’enkyukakyuka ng’okozesa okulaba kwa giridi ennyangu.

Margin & okussaako akabonero

Markup gwe muwendo ogwongezeddwa ku bbeeyi y’okugula. Markup ekusobozesa okukola amagoba n’okusasula ssente zonna kkampuni z’esaasaanya. Okusobola okutunda obulungi, margin yeetaagibwa, singa otunda ekintu ku bbeeyi gye wagula, olwo amagoba gajja kwenkana 0.

Okutunda ebintu ku bbeeyi eya wansi, ggwe nga nnannyini dduuka ku yintaneeti, olina okussaako akabonero ku miwendo abagaba ebintu gye bawaayo. Osobola n’okuteeka emiwendo ku mukutu guno wansi w’emiwendo ku mukutu gw’omugabi. Kino okukikola, ng’okola etteeka ly’emiwendo mu mpeereza yaffe, mu mbeera eno, olina okuteekawo omugatte omubi.

Empeereza ya yfifx erina obusobozi okukola markups ez’enjawulo, wamu n’okuzuula omuwendo omutono ogw’omugabi.

Enkola z’okuddamu okuteekawo emiwendo gy’emiwendo gy’ebintu:

 1. Markup ssekinnoomu ku kintu ekigere. Bw’oba ​​olina dda omugerageranyo gw’okussaako obubonero (individual markup coefficient) ku buli kintu, osobola okukiyingiza mu yfifx.
 2. Markups ku buli mugabi. Eno nkola ya mutindo ekusobozesa okuteekawo amateeka g’okussaako obubonero ssekinnoomu ku buli mmere y’omugabi okusinziira ku mutendera gw’ebintu, bbeeyi y’ebintu, ekika.
 3. Dynamic markup okusinziira ku miwendo gy’abavuganya. Zino ze nkola z’okussaako obubonero (markup options) eziragiddwa mu nsonga 2, nga kwogasse n’emiwendo gy’abavuganya. Bbeeyi yo ejja kukyuka okusinziira ku bbeeyi y’omuvuganya (eyinza okukendeera, eyinza okweyongera) n’obutuufu obulagiddwa, naye si wansi ku bbeeyi y’okugula n’omugatte omutono ogwalagiddwa oba RRP (bwe gubaawo).
 4. Markups ku ddaala lya Main Feed (olukalala lw’emiwendo gyo) .

Mugaso! Emiwendo gyonna egy’ebintu, nga otunuulidde markup, gijja kulabika ng’otandika omulimu “Update prices and quantities at Main Feed”, so si mangu ddala nga omaze okukola etteeka mu supplier’s feed.

Margin ku ddaala lya Main Feed oba supplier feed

Amateeka g’emiwendo gasobola okuteekebwateekebwa ku ddaala ly’emmere y’omugabi ne / oba emmere enkulu. Bwe wabaawo amateeka agafuga emiwendo mu mmere y’emmere enkulu n’emmere y’omugabi, olwo okukulembeza kw’omugatte ku ddaala ly’emmere enkulu kulina okutunuulirwa.

Ku buli lukalala lw’emiwendo, omugatte guyinza okuba ogw’omuntu kinnoomu, okugeza, omugatte ku bubonero obumu, ku bbeeyi ekika oba markup ku mutendera oba ku kintu ekigere.

Mu akawunti y’omuntu ku bubwe ey’omukozesa w’empeereza ya yfifx, nyweza ku bbaatuuni ya Feeds mu menu era mu lukalala lw’emmere eziteekeddwa ku mukutu ezirabika, londa eyo gy’oyagala okukolako.

Oluvannyuma nyweza ku Margin Setup era mu ddirisa lya ‘Margin rules for feed’ erigguka, nyweza ku ‘Create new rule’.

Eddirisa eppya, Main Rule editor, lijja kugguka, mw’osobola okutuuma erinnya ly’omugatte ogw’enjawulo, okulaga ssente, okulaga ekika ki ne (oba) omukozi omugabo gwe gunaakozesebwa, okukola ensengekera ng’otunuulira marginality n’okusasula okutuusa ebyamaguzi, okukola omuwendo omukadde:

Nywa ku bbaatuuni ya “Save” era etteeka eryatondeddwa lijja kulabika mu ddirisa lya “Margin rules for feed”.

Ekizimbe Bbeeyi Enkadde

Osobola okukola Old Price mu tteeka lya Margin. Bbeeyi enkadde ekusobozesa okukola ebisaanyizo ku bintu ku mukutu.

Okukola omuwendo Omukadde, omugerageranyo K old gulina okulagibwa mu tteeka ly’emiwendo. K old kye kitundu ku kikumi ebbeeyi y’ekintu ky’egenda okulinnyisibwa.

Bbeeyi enkadde ekolebwa ensengekera — Bbeeyi * (1+ (K old / 100)) .

Okussaako akabonero k’ebintu kinnoomu

Osobola okuteekawo akabonero k’omuntu kinnoomu ggwe kennyini ku kintu ekigere oba okutikka ennyiriri n’akabonero era yfifx ejja kuddamu okubala omuwendo mu ngeri ey’otoma ng’etunuulidde akabonero akatikkiddwa.

Mu mbeera nga omugabi mu lukalala lw’emiwendo awa markup ssekinnoomu ku buli kintu, nga oyingiza ebintu mu yfifx, osobola okulonda ennyiriri eno nga Markup (K, %), Markup (Coefficient, *) ne Markup (S, +) . .

For example:

Oluvannyuma lw'okutikka olukalala lw'emiwendo, markup ejja kulagibwa otomatiki mu product viewer mu Markup tab:

Enneeyisa y’ebintu ebitaliiko margin

1 Singa amateeka ga Margin tegakola mu mmere y’omugabi oba mu mmere ya Main, olwo omuwendo gw’okugula gujja kufuuka bbeeyi y’okutunda ebintu:

2 Singa wabaawo amateeka ga Margin mu mmere y’omugabi oba mu mmere enkulu, naye ekintu tekigwa mu bbeeyi ya mutendera oba omukozi alondeddwa omugatte gw’akozesebwa, olwo bbeeyi y’ekintu ekyo mu mmere enkulu ejja kugwa okuddamu okuteekebwa ku ziro. Era ensobi ejja kulabika mu Text Log of Price & Quantity recalculation mu Main Feed – “Ensobi: Test – Supplier alina formulas naye nga tewali akozesa, kale price ejja kuba = 0”:

Okuddamu emiwendo gy'ebintu bya Shopify

Kozesa pulogulaamu ya Shopify ey’okuddamu emiwendo. Tukola pulogulaamu z’okuddamu emiwendo okuva mu 2009. Yongera ku by’otunda n’okulinnyisa amagoba ng’oyita mu pulogulaamu ya automated repricing software for Shopify

Okutunda okusingawo

Waayo ebbeeyi esinga obulungi ku butale Era ofune okutunda okusingawo. Osobola okuyingiza data y'abavuganya okuva mu nsibuko yonna ey'ebweru: excel file, email,price monitoring api. yfifx ejja kutikka data y'abakwatagana mu kiseera ekituufu era ejja kugikozesa okuddamu emiwendo gy'ebintu byo ebya Shopify.

Tukwasaganye ofune demo ey'obwereere ey'ennaku 14

Ekyetaagisa okukakasa amagoba amatono

Software tekuwa kutunda bintu nga tolina min. amagoba. yfifx ezuula case singa omu ku bavuganya nabo afulumya emiwendo emitono egy’enjawulo n’akulemesa okutunda ebintu byo nga tofunye magoba.

Tukwasaganye ofune demo ey'obwereere ey'ennaku 14

Obukodyo obw'enjawulo ku Shopify repricing

Waliwo 2 main strategy engeri y'okukola repricing ku Shopify store yo. 1 - nga tewali miwendo gya bavuganya. 2 - nga balina emiwendo gy'abavuganya.

Funa amagoba agasinga obunene ng’okozesa Shopify repricing

Software for Shopify ejja kukufunira amagoba agasinga singa tewabaawo bavuganya. yfifx ezuula event nga tewali bavuganya ku kintu ekigere era bwe kiba kituufu yfifx set max. amagoba % ku kintu ekyo mu ngeri ey'otoma.

Tonda amateeka ag’enjawulo ag’okuddamu emiwendo ku kuddamu emiwendo gyo egya Shopify

yfifx erina ebisengejja bingi wa n’engeri y’okukozesaamu amateeka ga automatic margins ku bintu byo ebya Shopify okuddamu okugereka emiwendo.

omutegesi w’enteekateeka

Setup products import omulundi 1 era oluvannyuma lw'ekyo dduka products import / update nga oyita mu scheduler automatically.

Enkola ya Sync Algorithm

Kisobozesa abasuubuzi okuyingiza ebintu bya 1K-200K mu maduuka go ag’oku yintaneeti mu ngeri ey’otoma. 1. Okuddukanya ebika by’edduuka lyo eriri ku yintaneeti Singa ekika tekibaawo (kipya) kijja kutondebwa mu mbeera endala okutonda kujja kubuusibwa. 2. Okuddukanya ebintu by’edduuka lyo eriri ku yintaneeti Singa ekintu tekibaawo (kijja kukeberebwa SKU) kijja kutondebwawo mu mbeera endala for product ejja kulongoosebwa Price, STOCK / Quantity, Availability. 3. Bulk your online store ebintu import specification Ennimiro zino wammanga zijja kuyingizibwa mu ggwanga olw’ekintu ekipya: - SKU, - erinnya, - omuwendo, - okubeerawo, . - omuwendo, - ebifaananyi byonna, - ebintu eby'enjawulo, - ebyokulonda (enjawulo) n'enkolagana zonna, . - ennyonyola: ebimpi & ebijjuvu, - okuweebwa mu kiti ( 1 oba bangi).

Ebibuuzo ebibuuzibwa

Owagira data y'okulonda/enjawulo z'ebintu?

Yee, tukikola. Enjawulo zonna zijja kuggyibwamu mu butuufu. Okugeza sayizi, langi zijja kuggyibwamu nga zirina sku ezisaanidde, ebbeeyi, okubeerawo.

Nsobola okuwanula data nga mpita mu API?

Yee, osobola.

Nsobola okuyingiza data okuva mu feeds eziwera mu account 1?

Yee, osobola.

Nsobola okuteekawo custom margin ku supplier/category/product yennyini?

Yee, osobola.

Ekintu kye kimu kisangibwa ku basuubuzi 2 (emiwendo egy’enjawulo ne sitokisi ez’enjawulo)? Omusango ng’ogwo owagira?

Yee, tukiwagira.

Nnina sitoowa yange entono ey'obwannannyini + nkola n'abagaba ebintu nga nkola drop shipping. Owagira emisango egy’engeri eno?

Yee, tukikola.

Okugatta abagaba ebintu

Olina supplier gw'oyagala okugatta ne yfifx? Tewali buzibu, tusobola okwegatta!

Web Scrapers - okugatta

Singa supplier wo tawa data kozesa web scrapers.

Tuukirira sales & tujja kuteebereza okugatta kwo.

Okugatta API

Tuukirira sales & tujja kuteebereza okugatta kwo.

CSV, Excel Okugatta Fayiro

Ekika kya fayiro bwe kiti ddala kyangu okukozesa ku yfifx.

XML Okugatta Fayiro

Ekika kya fayiro ng’ekyo kyetaaga okusengeka okw’enjawulo.

Tuukirira sales & tujja kuteebereza okugatta kwo.

JSON Okugatta fayiro

Ekika kya fayiro ng’ekyo kyetaaga okusengeka okw’enjawulo.

Tuukirira sales & tujja kuteebereza okugatta kwo.

Okutuuka ku Api

Okufulumya data ebweru w’eggwanga

Okuvvuunula ebiwandiiko by’ebintu bya Shopify, ebirimu, ebikozesebwa, eby’okulonda

Bw’oba ​​weetaaga okufuna enkyusa z’ebiwandiiko byo oba okutabula data okuva mu nsonda ez’enjawulo oba okuvvuunula ebiwandiiko ng’oyita mu Google / Bing / Yandex okuvvuunula empeereza ng’oyita mu API.

Okukoppa emmere y’omugabi ku mmere enkulu

Nga tonnatandika kukola mu mpeereza ya yfifx, ng’etteeka, olina dda Main feed yo, amawulire okuvaamu gagenda mu dduuka lyo erya yintaneeti — lino lye linnya n’ennyonnyola y’ebintu, emiwendo gyabyo, n’okubeerawo. Owanula Main feed eno amangu ago nga otandise okukola mu service, bwoba olina.

Era owanula n’ozza obuggya ebiwandiiko by’emiwendo gy’abakuguzi n’okola ebijuliziddwa wakati w’ebintu ebiri mu nkalala z’emiwendo gino. Oyinza okwetaaga okukola Main Feed okuva ku ntandikwa oba okugigattako emmere ezimu empya ez’omugabi. Olwo osobola okusazaamu ebintu ebiteetaagisa mu nkola y’olukalala lw’emiwendo olugere.

Waliwo engeri ssatu ez’okukoppa ebintu okuva mu mmere y’omugabi okudda ku mmere enkulu. Mu nkola yonna ey’okukoppa, ebijuliziddwa wakati w’ebintu by’omugabi ne Main Feed bizimbibwa mu ngeri ya otomatiki.

Okukoppa ebintu nga oyita mu mulimu “Copy supplier’s feed into Main feed”

Nga tulina enkola eno ey’okukoppa, ebintu byonna okuva mu mmere y’omugabi bikoppololwa, era n’omulimu “Categories Mapping” nagwo gubaawo.

Londa Emirimu mu menu ne mu lukalala olukka wansi nyweza — “Copy supplier feed into Main feed”.

Mu ddirisa erigguka, londa Supplier Feed y’omugabi mw’oyagala okukoppa ebintu n’onyiga ku “Run copy”.

Okukoppa ebintu okuva ku lupapula lw’emiwendo gy’omugabi

Enkola eno nnyangu nga weetaaga okukoppa ebintu byonna, era nga weetaaga okukoppa ekitundu ky’ebintu okuva ku lukalala lw’emiwendo gy’omugabi, okugeza, ebintu Filter kw’esigaddwa.

Genda ku lupapula lw’emiwendo gy’omugabi n’onyiga ku “Copy all to the Main Feed”:

Okukoppa ebintu mu ngeri ey’okulonda okuva mu mmere y’omugabi okutuuka ku mmere enkulu

Genda ku mukutu gw’emiwendo gy’omugabi, londa ebintu ebyetaagisa okukoppa n’obubonero n’onyiga ku “Copy to Main Feed”:

Ensobi, lwaki ekintu kiyinza obutakoppololwa

Kitera nnyo okubaawo ng’otandika okukoppa ekintu, naye tekibaawo.

Ensonga lwaki ekintu kino tekikoppololwa mu Main Feed ze zino wammanga:

 1. Ekintu kino kyali dda mu Main Feed. Engeri y’okukebera eky’okukola: ggulawo Main Feed oyingize ekiwandiiko ky’ekintu ekikoppoloddwa mu kunoonya olabe oba kiriwo. Bwe kiba bwe kityo, olwo zimba ekijuliziddwa n’ekintu ky’oyagala okukoppa oba okukisazaamu oddemu okukikoppa.
 2. Ekintu kino kirina ekijuliziddwa n’ekintu okuva mu Main Feed. Ekiwandiiko ekijuliziddwa kiyinza okuba n’ekintu ekitaliwo mu Main Feed, olwo akabonero ka plus ak’enkolagana tekayakaayakana mu kiragala. Engeri y’okukebera eky’okukola: ggulawo References button mu supplier’s feed, olwo onyige “Show bad references” oyingize ekiwandiiko kyaffe mu kunoonya. Singa wazuulibwa ekiwandiiko ekijuliziddwa, osobola okukisazaamu. Osobola okuggyawo ebijuliziddwa byonna ebimenyese singa oba ku mutendera gw’okuteekawo okusooka n’okugezesa.
 3. Okozesa okukwatagana kw’ekika (bw’oba ​​tokikozesa, ekintu kino tekikukwatako) era tekirambikiddwa ku kiti ky’ekintu ekikoppoloddwa. Engeri y’okukebera eky’okukola: ggulawo ekintu ekikoppoloddwa (bbaatuuni ya Open ku kintu), genda ku kitundu kya Categories okoppa layini yonna ey’omutendera. Oluvannyuma genda ku menu “Functions — Copy supplier feed into Main feed”, londa supplier era owanule fayiro ya Categories Mapping (button “Download template”). Ggulawo fayiro ya Excel onoonye ekika ky’ebintu mu yo (CTRL + F). Bwe kiba nga tekiriiyo, kiteeke mu fayiro era oddemu okukoppa.
 4. Singa ebintu 1-3 bikebereddwa era nga ekintu tekinnakoppololwa, tuwandiikire, tujja kukuyamba okugonjoola ekizibu.

Enkyusa – engeri y’okukolamu n’ensonga lwaki zeetaagibwa.

Okuvvuunula ebiwandiiko okuva mu lulimi olumu okudda mu lulala

Okuvvuunula ebiwandiiko okuva mu lulimi olumu okudda mu lulala kikola okuyita mu Google translation API.

Kitegekebwa okuyita mu Settings of the Main Feed era kikola nga ekintu kikoppoloddwa okuva ku feed y’omugabi okudda ku Main Feed oba ku ddaala ly’emmere y’omugabi era kikola nga olukalala lw’emiwendo lutikkiddwa.

Mu Settings ya feed mu layini “Google Translate” kyetaagisa okwewandiisa okuva mu lulimi ki lw’ogenda okuvvuunula, mu lulimi ki lw’ogenda okuvvuunula ne ApiKey okusinziira ku nkola: Okuva | Okutuuka ku | ApiKey. Enkoodi z’olulimi zisobola okusangibwa

wano.

Okukyusa ekigambo ekimu n’ossaamu ekirala

Enkola eno ey’okuvvuunula yeetaaga okukung’aanya nkuluze era ekola ng’ekintu kikoppoloddwa okuva mu mmere y’omugabi okudda ku Mmeere Enkulu. Okugatta ku ekyo, osobola okuyita enkyusa okuva mu nkuluze mu kiseera ky’okuyingiza ebintu mu lukalala lw’emiwendo ng’oyita mu mirimu.

Omulimu “okuvvuunula” gwetaagibwa, okugeza, ku mbeera zino wammanga mu kukola ku miwendo. 1. Kikyuseemu ekigambo ekimu okuva ku lukalala lw’emiwendo egyasooka n’ossaamu ekirala, oba kisazeewo ddala. Okugeza, mu kunnyonnyola ekintu, waliwo ennamba y’essimu erina okusangulwa oba okukyusibwa n’efuuka eyiyo. 2. Okukyusa ekigambo / ekisoko ekimu okudda mu kirala mu bungi. Okugeza, nga weetaaga okukyusa sayizi okuva mu nkola ya Amerika okudda mu nkola ya Russia.

Ekibinja ky’enzivuunula kikuŋŋaanyizibwa.

Genda ku kitundu “Okukyusa ebigambo”:

Okukung’aanya nkuluze y’enkyusa:

Okuteekawo enkyusa za fayiro mu nkola ya Excel.

Mu nsengeka ez’omulembe ez’okuwanula Excel, ensengekera eteekebwawo ku kifo ekyetaagisa, . okugeza nga, = Translator.StringFullChange (F) — ekyusa ebigambo ekimu ku kimu oba = Translator.TranslateText (F) — ekozesebwa okukyusa ekigambo ekyasooka n'ekipya munda mu kiwandiiko. Awali F = ennyiriri omuguwa gw’ensibuko mwe gunaaggyibwa okuvvuunula.

Kikulu okukitegeera nti ebigambo bye bikyusibwa, so si bitundu bya bigambo.

Bw’oba ​​weetaaga okukyusa ebitundu by’ebigambo, olwo kozesa omulimu gwa C# ogwa bulijjo — string.Replace (“from”, “to”)

Ekyokulabirako ky’okuvvuunula emiwendo gy’okulonda mu lukalala lw’emiwendo

Okuteekawo enkyusa za fayiro mu nkola yonna.

Genda ku Functions — Content — Emiwendo gy’okuvvuunula:

Londa ebbeeyi n’ennimiro z’oyagala okutandika okuvvuunula n’onyiga ku “Dduka”:

Omulongoosa w’emmere mu bungi

Bulk feeds updater ye nkola endala eri “Scheduler”, esaanira emiwendo egyawanulibwa mu kitundu. Bulk feeds updater ekkiriza mu ddirisa erimu okutegeka okutikka emiwendo gy'okulongoosa, okutandika okwongera okulongoosa n'okufulumya ebweru Main Feed.

Emirimu gyonna gitongozebwa n’ensengeka ze gyatongozebwa omulundi oguwedde.

Okukulembeza Emmere

Nga bwekiba, tewali n'emu ku feeds erina ky'eyagala. Naye kituuka bwe kityo ne kiba nti olina okulonda omugabi. Ku kino, omulimu “Feeds Priority” gwe gukozesebwa.

Kale Singa ekintu kiba n’ebintu ebikwatagana n’abagaba ebintu, era singa waakiri ekimu ku byo kiba mu kukulembeza emmere y’ebisolo, olwo oyo alina enkizo esingako ajja kufuuka “omuwanguzi”, emiwendo gyakyo n’obungi bwakyo bijja kukozesebwa mu kuddamu okubala ekintu ekyo okuva mu Main Feed.

Genda ku Configuration — Feeds Priority. Mu ddirisa erigguka, teeka akabonero akalaga nti “Use feeds priorities”, tambuza layini, teeka ensengeka eyeetaagisa eya suppliers’ feed n’onyiga “Save”:

Okukolagana ne RRP/MRP mu Suppliers Feed

Okukola ne RRP/MRP mu Supplier’s Feed kiwagirwa mu yfifx. Mu kiwandiiko kino, tugenda kwetegereza ensonga y’okukolagana ne RRP.

RRP ne MRP kye ki:

 • RRP — Bbeeyi y’okutunda esengekeddwa.
 • MRP — Omuwendo omutono ogw’okutunda.

Okusinziira ku ndowooza y’okukola ku miwendo gya RRP ne MRP, kino kintu kye kimu.

yfifx ekozesa ekifupi kya RRP mu nsengeka zonna ez'okusengeka n'ebintu ebirabika.

RRP ya ki?

Omugabi, omukozi ayanjula era n’afuga RRP okusobola okuddukanya ebbeeyi entono ku katale eri abatunzi ab’enjawulo.

Mu bufunze, tekisoboka kutunda ku buseere okusinga RRP. Era ebiseera ebisinga RRP efugibwa, envumbo ziteekebwa ku bamenya amateeka (ebintu tebisindikibwa, ebisaanyizo bibula, n’ebirala).

Otunuulira otya RRP mu Supplier’s Feed?

Nga bwekiba, singa wawanula ekintu okuva mu RRP, olwo RRP ejja kukozesebwa nga oddamu emiwendo gy’ekintu. Mu ebyo, omuwendo gw’okutunda gujja kufuuka = ​​RRP.

Kibaawo nti ekintu kye kimu kifunibwa okuva mu basuubuzi ab’enjawulo nga balina RRP ez’enjawulo. Bwe wabaawo embeera ng’eyo, olwo yfifx etwala RRP eya wansi nga bbeeyi.

Otunda otya ku buseere okusinga RRP?

Waliwo engeri eziwerako. Buli emu ku nkola zino erina ebirungi n’ebibi byayo. Kiki kye weetaaga, osobola okukitegeera mu kiseera ky’okugezesa emirimu:

 1. Tossa RRP ku Supplier’s Feed.
 2. Lemesa Bbeeyi okuva ku RRP okuva mu kuddamu okubala. Kino okukikola, mu Supplier’s Feed, genda mu kitundu Settings oteeke akabonero akalaga nti “Okulemesa olukalala lw’emiwendo okuva mu kuddamu okubala”, nyweza “Save”.
 3. Tonda margin (Pricing) nga ensengeka ya “RRP disable” ekoleddwa. Genda ku Margin Setup — Tonda amateeka amapya, teeka margin n’ossaako akabonero ku “RRP disable” box, nyweza “Save”:
 4. Lemesa enkozesa ya RRP ku Supplier’s Feed eyeetongodde. Mu Supplier’s Feed, genda mu kitundu Setting oteeke akabonero akalaga nti “RRP disable”, nyweza “Save” .
 5. Lemesa RRP mu mulimu gw'okuddamu omuwendo mu nsi yonna. Genda ku “Functions — Update emiwendo n’obungi ku Main Feed”, teeka akabonero ku “RRP disable” n’onyiga ku “Update”.

Otunda otya waggulu wa RRP?

Ebiseera ebisinga, bakyatunda ku RRP. Naye waliwo emisango nga kisoboka era nga kyetaagisa okutunda waggulu okusinga omuwendo ogwalangirirwa ogwa RRP.

Okugeza kino kikulu nnyo singa otunda ekintu ku katale, okulondoola emiwendo kwalaga nti tewali bavuganya ku kintu ekimu mu kiseera ekigere. Olwo osobola okutunda waggulu wa RRP.

Mu yfifx, kisoboka okuteekawo enneeyisa eno wammanga mu mulimu “Okulongoosa emiwendo n’obungi ku Main Feed”:

Export Emmere Enkulu

Okuzza obuggya amawulire agakwata ku bintu edda ku mukutu gwo, kozesa omulimu gwa yfifx — okufulumya Main Feed (okuva mu mpeereza).

Export Main Feed mu fayiro

Okufulumya Main Feed mu fayiro kikolebwa mu ngeri ennyangu: mu menu, nyweza Functions — Export Main Feed. Mu ddirisa erilabika, nyweza ku Export config for Main Feed:

Mu ddirisa “Export config for Main Feed” londa ekika kya fayiro. Oluvannyuma nyweza “Save” (3) n’oggalawo eddirisa:

Mu ddirisa lya “Main Feed Export”, nyweza ku Run. Okufulumya mu fayiro bwe kuggwa, osobola okuwanula fayiro okuva mu kisenge kya Fayiro ezifulumiziddwa:

Export Main Feed ku email

Okufulumya Main Feed ku e-mail, olina:

 1. Londa ensengeka ya fayiro Main Feed mw'egenda okuteekebwa.
 2. Wandiika e-mail Main Feed gy’egenda okusindikibwa mu nkola erongooseddwa.
 3. Ekiddako, nyweza “Save”, ggalawo eddirisa lya “Export config for Main Feed” era otandike okufulumya ebweru:

Nga omaze okufulumya ebweru, ebbaluwa erimu fayiro ya Main Feed etatikkiddwa ejja kusindikibwa ku e-mail yo:

Ebika okukola maapu ku biti by’omukutu gwo

Kyatuuka bwe kityo nti mu mbeera ezisinga temuli biti mu Supplier’s Feed, naye embeera ey’ekikontana nayo ebaawo — bwe ziri.

Omugabi bw’awa mu mmere ye n’ebika bye, kifuuka kyetaagisa okugeraageranya ebika bino n’ebiti byabwe, n’ebika by’Emmere Enkulu. Kino si kikolwa kya kiragiro singa oba olina emmere yo eyakolebwa, era olina okulongoosa emiwendo n’obungi bwokka.

Bw’oba ​​okyetaaga

Kino kikwatagana nga okoppa emmere y’omugabi ku mmere enkulu mu mbeera zino wammanga:

 • Bw’okola Main Feed yo okuva mu supplier’s feed (tolina feed yo), era categories zeetaagibwa wano.
 • Okwongera (mu ngalo oba otomatiki) ebintu ebipya okuva mu Supplier’s Feed ku Main Feed (ku feed yo). Ebintu byetaaga okugwa mu biti ebituufu eby’emmere yo, era ensengeka eno esobola okuyamba ku kino.

Kino okusobola okukola, Supplier’s Feed erina okutikkibwamu ebika. Oba waliwo ebika mu Supplier’s Feed osobola okukeberebwa ng’ogenda ku Supplier’s Feed gy’oyagala n’onyiga bbaatuuni ya Categories, wajja kubaawo ekintu ng’ekifaananyi kino:

Bwe wabaawo ebika, osobola okukola ensengeka z’okukola maapu y’ebiti bino ku biti byo — ebika bya Main Feed.

Engeri y’okukikola

In the yfifx menu, select Functions → Copy supplier feed into Main feed:

A dialog box will open, in which you need to select the Supplier’s Feed from which we will copy the products to the Main Feed and for which you need to configure the mapping of categories. Choose from the list of Supplier’s Feed and download the template (list of categories) for customization:

Template ye fayiro ya Excel erimu olukalala lw’ebiti. Mu kitundu ekyokubiri, olina okulaga erinnya n’ebisu by’ebiti byo, gy’olina okukyusa ebintu okuva mu Supplier’s Feed okudda ku Main Feed (feed yo).

If the category and products do not need to be moved, leave the cell empty:

After editing the file, save it and load it back into the system for the required Supplier’s Feed:

Eby’okulabirako ebika okukola maapu

1 Block — amannya gakyusibwa n’ebika by’okuzimba ebisu

2 Block — cells empty, ebika bino tebijja kukoppebwa.

3 Block — bw’oba ​​weetaaga okugatta ebika ebiwerako mu kimu, wandiika erinnya lye limu ku mutendera gw’ogenda.

Okulongoosa ebirimu mu Main Feed okuva eri omugabi

Mu Main Feed mu yfifx, osobola okwongera oba okulongoosa ebirimu okuva mu suppliers feed endala eziri mu yfifx.

Lwaki kyetaagisa — singa ebintu ebiri mu Main Feed tebirina bimala, osobola okubigattako oba okubitereeza okuva ku upload endala yonna gy’olina. Kino kiyinza okuba nga kiwanula ebirimu okuva ku mukutu gw’omugabi, okugeza. Oba ebirimu ebirala byonna ebiteekeddwa ku PM.

N’ekyavaamu, omulimu guno gukusobozesa “okugaggawaza” kaadi zo ez’ebintu n’ebintu ebibula okuva mu nsonda endala.

Ng’oggyeeko ebirimu, osobola okulongoosa ebipimo ebirala byonna, gamba ng’obuzito bw’ebintu, omukozi, ekiwandiiko ky’omukozi, n’ebirala.

Okuzza obuggya ebirimu, olina:

 1. tonda supplier’s feed mu PM era oteeke fayiro ku yo
 2. okuzimba ebijuliziddwa wakati w’ebintu ebikolebwa mu Main Feed ne supplier feed, ebirimu gye byateekebwa;
 3. tandika omulimu gw'okulongoosa ebirimu, ogujja okulongoosa Main Feed ng'okozesa ebijuliziddwa ebitondeddwa.

Okutandika omulimu gw’okulongoosa ebirimu, genda ku Functions — Content — Update Main Feed content okuva ku mugabi

Mu ddirisa erigguka, londa emmere y’omugabi mwe tunaaggya okulongoosa Main Feed era olonde ekifo ekyetaaga okulongoosebwa. Waliwo engeri ssatu ez'okulongoosa: okulongoosa bulijjo, okulongoosa singa tekuliimu kintu kyonna, n'okugattako emiwendo emipya (ku arrays zokka).

Omutegesi w’enteekateeka

Mu yfifx, osobola okuteekawo enteekateeka ejja okukola ebikolwa ebiwerako ebitegekeddwa mu ngeri ey'otoma.

Enteekateeka bw’etandika, emirimu gino wammanga gikolebwa mu butonde:

 1. Feeds zonna ez'abagaba ebintu ezirina ensibuko ey'ebweru zitikkibwa (nga ziyita mu links, okuva ku mail, nga ziyita mu API, n'ebirala). Singa emmere y’abagaba ebintu etikkibwa okuva ku kompyuta, olwo emmere ng’eyo tejja kutikkibwa okusinziira ku ekyo.
 2. Okutongoza omulimu “Okuzza obuggya emiwendo n’obungi ku Main feed”. Era n’okuddamu emiwendo nga otunuulidde emmere y’abavuganya, bwe kiba nga kitegekeddwa.
 3. Okufulumya ebweru w’eggwanga emmere enkulu.

Emirimu gyonna gitongozebwa n’ensengeka ze gyatongozebwa omulundi oguwedde.

Era kisoboka okukola ekibinja ky’ebiragiro n’ensengeka ssekinnoomu ebiyinza okuddukanyizibwa ku nteekateeka. Olina okutuukirira abawagira n’ekibuuzo kino.

Kumpi emirimu gyonna (okulongoosa ebirimu, okuzimba ebijuliziddwa, okukoppa emiwendo, n'ebirala) egiri mu yfifx interface giyinza okutongozebwa ku nteekateeka.

Okuzimba ebijuliziddwa wakati w'ebintu mu mpeereza ya yfifx

Ebiwandiiko ebikozesebwa mu kuzimba kwe kugeraageranya ekintu okuva mu mmere y’emmere enkulu n’ekintu ekiva mu mmere y’omugabi, n’oluvannyuma okulongoosa ekintu okuva mu mmere y’omugabi n’ekintu ekiva mu mmere y’omugabi nga tukozesa ekiwandiiko ekizimbibwa.

Lwaki kino bakikola?

Oluusi ekintu kye kimu kiyinza okuba ne SKU ey’enjawulo n’engeri endala. SKU eyatondebwawo omukozi eyinza okwawukana ku SKU eri omutunzi, oba erinnya ly’ekintu liyinza okuba mu nnimi ez’enjawulo ​​mu nkalala z’emiwendo ez’enjawulo, oba okuweebwa okuva mu bifo eby’enjawulo, n’ebirala Ebijuliziddwa wakati w’ebintu biyamba okwewala okukoppa ku mukutu era mu butuufu okole margin, nga otunuulidde omuwendo omutono ogw’okugula ogw’abagaba ebintu (emiwendo emitono era giyinza okulabibwa mu lipoota ya Summary, singa ebijuliziddwa biba bitegekeddwa).

Wajja kubaawo ekintu kimu ku mukutu (tewali kuddiŋŋana kwa nsobi) nga waliwo omugatte ku bbeeyi entono ey’omugabi.

Waliwo ebika bibiri eby’ebijuliziddwa — ebikolebwa mu ngalo ne mu ngeri ey’otoma. Mu nkola, kino, ng’etteeka, kugatta eby’okulonda byombi, nga enkola ya otomatiki esooka kukola, n’oluvannyuma ekitali kiyungibwa mu ngeri ya otomatiki ne kimalirizibwa mu ngalo.

Okuzimba ebijuliziddwa mu ngeri ey’otoma

Mu akawunti y’omuntu yennyini ey’omukozesa w’empeereza ya yfifx, mu menu, nyweza ku Functions n’olonda “Build references” okuva ku lukalala olukka wansi.

Ebijuliziddwa wakati w’ebintu bikolebwa okusinziira ku kiwandiiko (eky’okulonda ekisinga obulungi), erinnya oba data endala. Mu nsengeka, laga wakati w’emmere y’omugabi gy’olina okukola ekijuliziddwa kati (1), londa ennimiro y’okujuliza (2) era otandike enkola (3).

Oluvannyuma lw’enkola y’okuzimba ebijuliziddwa okuggwa, eddirisa “Preview of references built by process” ligguka. Mu ddirisa lino, osobola okutereka ebijuliziddwa byonna ebitondeddwa ku base oba okusazaamu ebijuliziddwa:

Oluvannyuma lw’okuzimba ebijuliziddwa, ebintu ebirina ebijuliziddwa bikyusa langi y’akabonero k’okugatta — okuva ku nzirugavu, kafuuka kiragala. Bw’onyiga ku kabonero akalaga nti ekintu ekyo kigatta, essowaani ekwata ku kintu ejja kulabika, mw’osobola okulaba mu feed y’omugabi ki ekintu kino kye kiri ne bbeeyi y’okugula n’omuwendo gw’okutunda (mu kyokulabirako kino, ng’olina akabonero ka 10%).

Ne bwe kiba nti ekintu ekiri mu feed erongooseddwa ey’omugabi kibula ate ne kiddamu okulabika, reference ejja kuzzibwawo. Eno y’ensonga lwaki, munda mu mmere y’omugabi yenna, osobola okulonda okusazaamu oba ebintu byonna, naye si mmere y’omugabi yennyini (emmere y’omugabi eggyibwa ku lukalala lw’emmere ng’onyiga ku Ggyawo ku ddyo mu lupapula lw’emmere). Singa osazaamu ddala emmere y’omugabi yennyini, olwo data yonna okuva mu nkola ejja kubula, era ojja kuba olina okuddamu okutikka emmere y’omugabi, okuteekawo okukwatagana kw’ennimiro n’okukola okujuliza wakati w’ebintu eby’emmere y’omugabi ono n’ebirala.

Okuzimba ebijuliziddwa mu ngalo

Okuteekawo ekijulizi wakati w’ebintu eby’emmere enkulu n’emmere y’omugabi:

 1. Londa ekintu mu feed y’omugabi n’onyiga ku “+” (1);
 2. Nywa ku “Add reference” (2);
 3. Mu ddirisa erigguka, londa emmere y’omugabi gy’okola nayo ekiwandiiko (3);
 4. Londa ekintu ky’oyagala okuva ku lukalala oba kinoonye ng’okozesa ebbaala y’okunoonya ku ddyo (4) .
 5. Londa ekintu ky’oyagala (5);
 6. Nywa ku “Add reference” (6).

Okutereeza emiwendo n'obungi

Empeereza ya yfifx essa mu nkola omulimu gw’okulongoosa emiwendo n’obungi mu ngeri ey’otoma.

Omulimu “Okulongoosa emiwendo n’obungi ku Main feed” gwe mulimu omukulu ogwa yfifx. Omulimu guno era gutongoza okuddamu okubala emiwendo nga gulina omugabo oguteekeddwawo, okutondebwawo kw’ebbeeyi enkadde era ne gutandika okuddamu okugereka emiwendo nga tutunuulira emiwendo gy’abavuganya.

Emiwendo n’obungi bitereezebwa mu Main Feed, data okuva mw’esindikibwa mu dduuka lyo erya yintaneeti oba okuteekebwa mu fayiro za Excel, CSV, XML, YML, JSON. Emiwendo n’obungi okusobola okutereezebwa, olina okuteeka enkalala z’emiwendo gy’abagaba ebintu ku mpeereza n’okukola ebijuliziddwa wakati w’ebintu.

Singa emmere y’abagaba ebintu etikkibwa, olwo londa Emirimu okuva mu menu era mu lukalala olukka wansi nyweza “Update prices and quantities at Main feed”.

Mu ddirisa “Price and Quantities update for Main feed from supplier feed” olina okulonda ky’olina — okulongoosa emiwendo, obungi oba emiwendo emikadde; okuzza obuggya ebintu nga omuwendo ne (oba) obungi obwenkana ziro; ssaako akabonero ku kasanduuko bbeeyi y’okutunda ebeere waggulu okusinga RRP; okutandika okukola lipoota ya Summary. Osobola okulonda engeri y’okukolaganamu n’ebintu ebitaliiko bijuliziddwa — leka nga tekyusiddwa, ziro obungi, oba ziro byombi obungi n’ebbeeyi. Okutandika enkola y’okulongoosa, olina okunyiga ku “Update”.

Okulongoosa emmere y'omuzadde nga SKU

Waliwo embeera ng’omugabi awa olukalala lw’emiwendo olumu n’ebirimu ebintu, ate mu lukalala lw’emiwendo olulala, okugeza, emiwendo n’obungi. Okusobola okugatta enkalala zino ebbiri ez’emiwendo mu emu — mu yfifx, kisoboka okutondawo emiwendo — omuzadde (ebikulu ebirimu) n’omwana (okugeza, emiwendo n’obungi).

Nga otikka olukalala lw’emiwendo gy’omwana, ennimiro eziragiddwa mu nteekateeka z’okuwanula, okugeza, emiwendo n’obungi, zijja kulongoosebwa mu ngeri ey’otoma mu mmere y’omuzadde. Emmere y’omuzadde etereezebwa okusinziira ku kiwandiiko.

Engeri y'okukolamu n'okuzza obuggya olukalala lw'emiwendo gy'abazadde

 1. Tusooka kutikka emmere y’omuzadde. Okugeza, ntikka olukalala lw’emiwendo nga temuli miwendo na bungi, era nja kwetaaga okulongoosa ennyiriri zino okuva ku lukalala lw’emiwendo olw’okubiri:
 2. Tonda olukalala lw’emiwendo olw’okubiri, mwe tujja okutikka emmere y’omwana.
 3. Ku nteekateeka z'okulongoosa emmere y'omuzadde, weetaaga okumanya ID y'emmere y'omuzadde. Kino okukikola, mu lukalala lw’emiwendo olwatondeddwawo, nyweza ku linnya ly’olukalala lw’emiwendo. Okuva ku lukalala olulagibwa olw’emmere y’abagaba ebintu byonna, weetaaga okuzuula emmere y’omuzadde n’okujjukira endagamuntu yaayo.
 4. Ekiddako, nyweza ku “Upload” tab.
 5. Mu ddirisa ly’okuwanula, londa ekika ky’okuwanula ekituufu (1) era onyige ku layini esinga wansi “Extra settings” (2).
 6. Mu layini “Parent Price ID” — wandiika ID y’emmere y’omuzadde.
 7. Mu layini “ParentPriceUpdateProcessingMode (Qty, Price, RRP, Weight etc.)” — wandiika ennimiro eyeetaaga okulongoosebwa, bwe wabaawo ennimiro eziwerako, olwo okwawulwamu koma. Okugeza, bw’oba ​​weetaaga okulongoosa ebbeeyi n’okubeerawo, wandiika mu layini — Qty,Price(3).
 8. Nywa ku “Continue” (4) era otikkire olukalala lw’emiwendo nga bulijjo.
 9. Nga ekiva mu kutikka emmere y'omwana mu mmere y'omuzadde, ennimiro ze walambika mu nsengeka zijja kulongoosebwa mu ngeri ey'otoma okusinziira ku SKU. Mu mbeera yange, oluvannyuma lw’okutikka emmere y’omwana mu mmere y’omuzadde, emiwendo, n’obungi byatereezebwa:

Ennimiro eziriwo okutereeza

Ng’okozesa enkola eno ey’okulongoosa, osobola okulongoosa si bungi na bbeeyi zokka, naye n’ennimiro ezisinga obungi mu yfifx. Ebyokulabirako by’amannya g’ennimiro osobola okubisanga mu kipande kino:

Okukwatagana n’ebifaananyi by’ebintu

Mu kitabo kino, tujja kwekenneenya omulimu gwa “Matching features”.

Okugeza, mu Supplier feed mulimu ekintu “Height (mm)”, ate mu Main Feed ekintu kye kimu kiwandiikibwa nti “Height, mm”. Okusobola obutakola bikozesebwa bikoppa ng’okoppa ebintu okuva mu mmere y’Omugabi okudda ku Mmeere Enkulu, osobola okukozesa omulimu “Ebifaananyi ebikwatagana”.

Kino okukikola, mu Supplier feed, genda ku “Matching features” tab:

Okusobola okulongoosa ebikozesebwa mu bungi, nyweza “Download current settings” (1), fayiro ejja kuwanulibwa mw’olina okuwandiika ebikozesebwa ebikyusiddwa erinnya mu kisenge ekyokubiri. Osobola n'okulongoosa ebikozesebwa mu fayiro ku biti byonna oba ku biti ebitongole. Oluvannyuma lw’okumaliriza okulongoosa fayiro, giteeke ku mpeereza ng’onyiga ku bbaatuuni “Upload new settings” (2) .

Mwetegefu okutandika?

Gezaako ku bwereere ennaku 14!